Klachtenprocedure

Na enige tijd, afhankelijk van het soort behandeling die u hebt ondergaan kan het eindresultaat worden beoordeeld. Het kan natuurlijk zijn dat u na een behandeling niet tevreden bent.

Hoe gaan wij om met uw klacht?

Ten eerste willen wij u vragen uw klacht te melden. Soms is met een kleine aanvullende behandeling uw klacht eenvoudig te verhelpen. Soms zijn hier wat uitgebreidere interventies noodzakelijk. Hoe dan ook willen en zullen wij ten alle tijden uw klacht serieus nemen en proberen samen met u tot een oplossing te komen waarmee u tevreden bent.
Mochten u en wij niet tot een oplossing komen welke naar uw tevredenheid is, zal uw klacht worden voorgelegd bij het klachtenportaal zorg alwaar wij zijn aangesloten (https://klachtenportaalzorg.nl/ ). Een klachtenfunctionaris zal u dan begeleiden en uw geschil eventueel voorleggen aan de geschillencommissie.

Wij werken volgens de richtlijnen van de gedragscode GOMA van de letselschaderaad.

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Esthetische Geneeskunde (www.nveg.nl)

Maak een persoonlijke afspraak

Neem contact op